تعرفه طراحی لوگو

kasper plan

پلن کسپر (Kasper)

۲۰۰۰۰۰ تومان
 • تعداد پیش طرح: 3 اتود یا طرح اولیه
 • طراحی مجدد: 3 تغییر
 • تحویل کار: 5 الی 7 روز کاری
 • فرمت فایل: PNG و وکتور
 • فایل لایه باز: شامل فایل PSD
 • اصول طراحی: پایه ای
 • تعداد رنگ: 3 رنگ به انتخاب کار فرما
 • مشاوره رایگان: دارد
سفارش این پلن
kasper plan

پلن کسپر (Kasper)

۱۰۰۰۰۰ تومان
 • تعداد پیش طرح: 3 اتود یا طرح اولیه
 • طراحی مجدد: 3 تغییر
 • تحویل کار: 5 الی 7 روز کاری
 • فرمت فایل: PNG و وکتور
 • فایل لایه باز: شامل فایل PSD
 • اصول طراحی: پایه ای
 • تعداد رنگ: 3 رنگ به انتخاب کار فرما
 • مشاوره رایگان: دارد
سفارش این پلن
kasper plan

پلن کسپر (Kasper)

۲۰۰۰۰۰ تومان
 • تعداد پیش طرح: 3 اتود یا طرح اولیه
 • طراحی مجدد: 3 تغییر
 • تحویل کار: 5 الی 7 روز کاری
 • فرمت فایل: PNG و وکتور
 • فایل لایه باز: شامل فایل PSD
 • اصول طراحی: پایه ای
 • تعداد رنگ: 3 رنگ به انتخاب کار فرما
 • مشاوره رایگان: دارد
سفارش این پلن

تعرفه طراحی لوگو

kasper plan

پلن کسپر (Kasper)

۲۰۰۰۰۰ تومان
 • تعداد پیش طرح: 3 اتود یا طرح اولیه
 • طراحی مجدد: 3 تغییر
 • تحویل کار: 5 الی 7 روز کاری
 • فرمت فایل: PNG و وکتور
 • فایل لایه باز: شامل فایل PSD
 • اصول طراحی: پایه ای
 • تعداد رنگ: 3 رنگ به انتخاب کار فرما
 • مشاوره رایگان: دارد
سفارش این پلن
kasper plan

پلن کسپر (Kasper)

۲۰۰۰۰۰ تومان
 • تعداد پیش طرح: 3 اتود یا طرح اولیه
 • طراحی مجدد: 3 تغییر
 • تحویل کار: 5 الی 7 روز کاری
 • فرمت فایل: PNG و وکتور
 • فایل لایه باز: شامل فایل PSD
 • اصول طراحی: پایه ای
 • تعداد رنگ: 3 رنگ به انتخاب کار فرما
 • مشاوره رایگان: دارد
سفارش این پلن
kasper plan

پلن کسپر (Kasper)

۲۰۰۰۰۰ تومان
 • تعداد پیش طرح: 3 اتود یا طرح اولیه
 • طراحی مجدد: 3 تغییر
 • تحویل کار: 5 الی 7 روز کاری
 • فرمت فایل: PNG و وکتور
 • فایل لایه باز: شامل فایل PSD
 • اصول طراحی: پایه ای
 • تعداد رنگ: 3 رنگ به انتخاب کار فرما
 • مشاوره رایگان: دارد
سفارش این پلن
kasper plan

پلن کسپر (Kasper)

۲۰۰۰۰۰ تومان
 • تعداد پیش طرح: 3 اتود یا طرح اولیه
 • طراحی مجدد: 3 تغییر
 • تحویل کار: 5 الی 7 روز کاری
 • فرمت فایل: PNG و وکتور
 • فایل لایه باز: شامل فایل PSD
 • اصول طراحی: پایه ای
 • تعداد رنگ: 3 رنگ به انتخاب کار فرما
 • مشاوره رایگان: دارد
سفارش این پلن